CON ĐƯỜNG TRƯỞNG THÀNH

Thời gian là điều quý giá nhất và chỉ khi nhìn lại quá trình, chúng ta mới hiểu được giá trị của thành công đạt được.

"Success is not a result, it is a process."

QUÁ TRÌNH CON TRƯỞNG THÀNH

Con nhận học bổng toàn phần và tốt nghiệp ĐH Huddersfield (Vương Quốc Anh

Chúc mừng con hoàn tất khóa học Thuyết trình với GV bản xứ

Chúc mừng con hoàn tất khóa học Thuyết trình với GV bản xứ

Chúc mừng con hoàn tất khóa học Thuyết trình với GV bản xứ

At our school, we believe that every student has the potential to achieve greatness.

dsfsdfsdf

The phrase “it takes a village to raise a child” originates from an African proverb. 

Đang cập nhật!
Đang cập nhật!
Đang cập nhật!
Đang cập nhật!
Đang cập nhật!
Đang cập nhật!
Đang cập nhật!
2024

Con nhận học bổng toàn phần và tốt nghiệp ĐH Huddersfield (Vương Quốc Anh)

 

Con nhận học bổng toàn phần và tốt nghiệp ĐH Huddersfield (Vương Quốc Anh)

 

Chúc mừng con hoàn tất khóa học Thuyết trình với GV bản xứ

Tô Hà Linh là du học sinh Việt Nam liên tiếp là học sinh xuất sắc nhất trường tại ĐH Huddersfields Vương Quốc Anh

Con nhận học bổng toàn phần và tốt nghiệp ĐH Huddersfield (Vương Quốc Anh

Tô Hà Linh là du học sinh Việt Nam liên tiếp là học sinh xuất sắc nhất trường tại ĐH Huddersfields Vương Quốc Anh

Chúc mừng con hoàn tất khóa học Thuyết trình với GV bản xứ

Tô Hà Linh là du học sinh Việt Nam liên tiếp là học sinh xuất sắc nhất trường tại ĐH Huddersfields Vương Quốc Anh

Chúc mừng con hoàn tất khóa học Thuyết trình với GV bản xứ

Tô Hà Linh là du học sinh Việt Nam liên tiếp là học sinh xuất sắc nhất trường tại ĐH Huddersfields Vương Quốc Anh

At our school, we believe that every student has the potential to achieve greatness.

Tô Hà Linh là du học sinh Việt Nam liên tiếp là học sinh xuất sắc nhất trường tại ĐH Huddersfields Vương Quốc Anh

dsfsdfsdf

Tô Hà Linh là du học sinh Việt Nam liên tiếp là học sinh xuất sắc nhất trường tại ĐH Huddersfields Vương Quốc Anh

The phrase “it takes a village to raise a child” originates from an African proverb. 

Tô Hà Linh là du học sinh Việt Nam liên tiếp là học sinh xuất sắc nhất trường tại ĐH Huddersfields Vương Quốc Anh

Không có dữ liệu nào!

Không có dữ liệu nào!

Không có dữ liệu nào!

Không có dữ liệu nào!

Không có dữ liệu nào!

Không có dữ liệu nào!

Không có dữ liệu nào!

ĐỐI TÁC CỦA EVAS